Qubes is an open-source operating system designed to provide strong security for desktop computing. Qubes is based on Xen, the X Window System, and Linux, and can run most Linux applications and utilize most of the Linux drivers.

"Dins" de Qubes pots instal·lar una distribució de linux, com Debian i Fedora. Per entendre'ns, Qubes és una capa de seguretat entre el sistema operatiu d'escriptori que pots fer servir, i el hardware de l'ordinador.

"If you're serious about security, Qubes OS is the best OS available today. It's what I use, and free."

Edward Snowden, whistleblower and privacy advocate

Afegeix complexitat al fet d'usar, directament, un sistema operatiu com Debian linux o Tails.

Uses Qubes OS?

Respon aquestes preguntes i et donarem les recomanacions adients!

Fas servir un mòbil amb Android?

Fas servir el sistema operatiu Windows?

Tens un gmail?