Respon aquestes preguntes i et donarem les recomanacions adients!

Fas servir el sistema operatiu Windows?

Tens un gmail?

Fas servir un mòbil amb Android?