Un servei de correu electrònic gestionat per Google.

Tota la informació que s'enviï sense encriptar per un tercer, com per exemple fa Deltachat o usant GPG, queda emmagatzemada als servidors de Google. Tot l'historial dels vostres missatges, a l'abast de Google, o sigui del govern dels EUA (5 ulls) i els hackers ocasionals, de per vida!

Tens un gmail?

Respon aquestes preguntes i et donarem les recomanacions adients!

Fas servir un iPhone?

Tens un gmail?

Fas servir un mòbil amb Android?