Consells de privacitat i seguretat informàtica - Només cal veure qui recopila la nostra informació privada per imaginar que no l'estaran usant al nostre favor. https://privacitat.calbasi.net/ ca Trello https://privacitat.calbasi.net/trello <span>Trello</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">joan</span></span> <span>dt., 21/09/2021 - 10:59</span> <div class="w3-section field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <label class="field__label">Inconvenients</label> <div class="w3-bar-item field__item"><p>És un servei privatiu d'una empresa Usamericana, per tant les dades estan a l'abast dels 5 ulls.</p></div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-alternatives field--type-entity-reference field--label-above"> <label class="field__label">Alternatives millors</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/cryptpad" hreflang="ca">Cryptpad</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-relacionat field--type-entity-reference field--label-above"> <label class="field__label">Informació relacionada</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/google-docs" hreflang="ca">Google Docs</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-pregunta field--type-string-long field--label-hidden w3-bar-item field__item">Uses Trello?</div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=30&amp;2=bookmark" token="BWiuWdRPdhh47PdsYzOdhuRyYHGPNYM06SLhaVW4SlU"></drupal-render-placeholder><drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=30&amp;2=resposta_negativa" token="0c0mSoTm5uNc3f6k3zTHQxtHprvlxw1rvf6wyqCpF8E"></drupal-render-placeholder> Tue, 21 Sep 2021 08:59:39 +0000 joan 30 at https://privacitat.calbasi.net Google Docs https://privacitat.calbasi.net/google-docs <span>Google Docs</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">joan</span></span> <span>dt., 21/09/2021 - 10:58</span> <div class="w3-section field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <label class="field__label">Inconvenients</label> <div class="w3-bar-item field__item"><p>La informació està emmagatzemada a Can Google :-(</p></div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-alternatives field--type-entity-reference field--label-above"> <label class="field__label">Alternatives millors</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/etherpad" hreflang="ca">Etherpad</a></div> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/cryptpad" hreflang="ca">Cryptpad</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-pregunta field--type-string-long field--label-hidden w3-bar-item field__item">Uses Google Docs?</div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=29&amp;2=bookmark" token="WLosRyEqTGcquE1720GelqOgUi_s2poFuzfkedMbcwE"></drupal-render-placeholder><drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=29&amp;2=resposta_negativa" token="hJty1M2DUenPPVHnuLZLthISjg2Pd_Ky2kjr9jfWQ9M"></drupal-render-placeholder> Tue, 21 Sep 2021 08:58:00 +0000 joan 29 at https://privacitat.calbasi.net Etherpad https://privacitat.calbasi.net/etherpad <span>Etherpad</span> <div class="w3-section field field--name-field-que-es- field--type-text-with-summary field--label-above"> <label class="field__label">Què és?</label> <div class="w3-bar-item field__item"><p>És una processador de textos col·laboratiu</p></div> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">joan</span></span> <span>dt., 21/09/2021 - 10:53</span> <div class="w3-section field field--name-field-web field--type-link field--label-inline"> <label class="field__label">Web</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="https://pad.riseup.net/">Etherpad ofert per Riseup</a></div> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="https://github.com/ether/etherpad-lite/wiki/Sites-that-run-Etherpad-Lite">Altres instàncies públiques d&#039;Etherpad</a></div> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="https://etherpad.org">Web del projecte (per poder-lo instal·lar en un servidor propi, per exemple)</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-alternatives field--type-entity-reference field--label-above"> <label class="field__label">Alternatives millors</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/cryptpad" hreflang="ca">Cryptpad</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-pregunta field--type-string-long field--label-hidden w3-bar-item field__item">Uses Etherpad?</div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=28&amp;2=bookmark" token="_l3LYzF4tNfJPgnJMyZ1ccaHt3jXUo6PkjGgwqler5U"></drupal-render-placeholder><drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=28&amp;2=resposta_negativa" token="hcOidMdK6Lt6Iy0oR8G2I40yDazaViQi9JKss_tVd34"></drupal-render-placeholder> Tue, 21 Sep 2021 08:53:45 +0000 joan 28 at https://privacitat.calbasi.net Cryptpad https://privacitat.calbasi.net/cryptpad <span>Cryptpad</span> <div class="w3-section field field--name-field-que-es- field--type-text-with-summary field--label-above"> <label class="field__label">Què és?</label> <div class="w3-bar-item field__item"><p>És un conjunt d'aplicacions col·laboratives en línia: documents, fulls de càlcul, kanbas, etc. encriptades</p></div> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">joan</span></span> <span>dt., 21/09/2021 - 10:45</span> <div class="w3-section field field--name-field-web field--type-link field--label-inline"> <label class="field__label">Web</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="https://cryptpad.fr">https://cryptpad.fr</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-pregunta field--type-string-long field--label-hidden w3-bar-item field__item">Fas servir Cryptpad?</div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=27&amp;2=bookmark" token="7QHnjt9F5AWYNe0-n8PfcTHtE_XDACTFjJG1u0DB_f8"></drupal-render-placeholder><drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=27&amp;2=resposta_negativa" token="heaoZPy6VdL6qBIWMHMPdSzkiIY3CWEpVNgJc1WaZHI"></drupal-render-placeholder> Tue, 21 Sep 2021 08:45:04 +0000 joan 27 at https://privacitat.calbasi.net Firefox https://privacitat.calbasi.net/firefox <span>Firefox</span> <div class="w3-section field field--name-field-que-es- field--type-text-with-summary field--label-above"> <label class="field__label">Què és?</label> <div class="w3-bar-item field__item"><p>Un navegador lliure: el més conegut i antic, hereu del legendari Netscape i desenvolupat per la Fundació Mozilla.</p> <p>Està recomanat per Privacytools: <a href="https://www.privacyguides.org/browsers/">https://www.privacyguides.org/browsers/</a></p></div> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">joan</span></span> <span>dt., 14/09/2021 - 12:17</span> <div class="w3-section field field--name-field-web field--type-link field--label-inline"> <label class="field__label">Web</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="https://firefox.com/">https://firefox.com/</a></div> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="https://www.privacyguides.org/browsers/">Privacy Tools: navegadors web</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-alternatives field--type-entity-reference field--label-above"> <label class="field__label">Alternatives millors</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/tor-browser" hreflang="ca">Tor Browser</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-pregunta field--type-string-long field--label-hidden w3-bar-item field__item">Uses Firefox per navegar per la web?</div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=26&amp;2=bookmark" token="bU-wzX2EQ22etzlSerD5OjB3E1RfGxFg_v6lXPLKNp8"></drupal-render-placeholder><drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=26&amp;2=resposta_negativa" token="iCuZcn0xUN5CkaPIONlV7RZIGba4c-02iqFyEyX5mPM"></drupal-render-placeholder> Tue, 14 Sep 2021 10:17:37 +0000 joan 26 at https://privacitat.calbasi.net Tor Browser https://privacitat.calbasi.net/tor-browser <span>Tor Browser</span> <div class="w3-section field field--name-field-que-es- field--type-text-with-summary field--label-above"> <label class="field__label">Què és?</label> <div class="w3-bar-item field__item"><p>És una versió modificada de Firefox, que dona la funcionalitat d'anonimat (usant la xarxa Tor) i té activades per defecte algunes extensions per incrementar la privacitat.</p> <p>Está recomanat per Privacy Tools: <a href="https://www.privacyguides.org/browsers/">https://www.privacyguides.org/browsers/</a></p></div> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">joan</span></span> <span>dt., 14/09/2021 - 12:11</span> <div class="w3-section field field--name-field-web field--type-link field--label-inline"> <label class="field__label">Web</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="https://www.torproject.org/">https://www.torproject.org/</a></div> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="https://www.privacyguides.org/browsers/">Privacy Tools: navegadors</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <label class="field__label">Inconvenients</label> <div class="w3-bar-item field__item"><p>Algunes webs poden veure's malament, si tenen per exemple javascript intrusiu (en anuncis, etc.) perquè Tor Browser bloqueja aquests elements "xungos".</p></div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-relacionat field--type-entity-reference field--label-above"> <label class="field__label">Informació relacionada</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/tor" hreflang="ca">Tor</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-pregunta field--type-string-long field--label-hidden w3-bar-item field__item">Uses Tor Browser per navegar per la web?</div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=25&amp;2=bookmark" token="kH3gOVznLEeUQH7x1FQ8Vxyj9mL-LLvoTx3dhQ_eRD4"></drupal-render-placeholder><drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=25&amp;2=resposta_negativa" token="Ah0No9GNYzn8e2Mf9iI2kd2sRDMytfm-MeAhbARoymw"></drupal-render-placeholder> Tue, 14 Sep 2021 10:11:44 +0000 joan 25 at https://privacitat.calbasi.net Chrome/Edge/Safari https://privacitat.calbasi.net/chromeedgesafari <span>Chrome/Edge/Safari</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">joan</span></span> <span>dt., 14/09/2021 - 12:03</span> <div class="w3-section field field--name-field-web field--type-link field--label-inline"> <label class="field__label">Web</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="https://www.privacyguides.org/browsers/">https://www.privacyguides.org/browsers/</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <label class="field__label">Inconvenients</label> <div class="w3-bar-item field__item"><p>No estan recomanats a <a href="https://www.privacyguides.org/browsers/">https://www.privacyguides.org/browsers/</a> o, directament, estan contraindicats.</p></div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-alternatives field--type-entity-reference field--label-above"> <label class="field__label">Alternatives millors</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/firefox" hreflang="ca">Firefox</a></div> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/tor-browser" hreflang="ca">Tor Browser</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-pregunta field--type-string-long field--label-hidden w3-bar-item field__item">Uses Chrome, Edge o Safari per navegar per la web?</div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=24&amp;2=bookmark" token="XzJjubN4Tkr5lRJ8sWLAn3xZLCunY60YA-i5y5CG2n0"></drupal-render-placeholder><drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=24&amp;2=resposta_negativa" token="jN9nq03-m9sza20LzayaVd7pCo5-MYfw5TErbDNgflE"></drupal-render-placeholder> Tue, 14 Sep 2021 10:03:06 +0000 joan 24 at https://privacitat.calbasi.net Connexió sense protecció https://privacitat.calbasi.net/connexio-sense-proteccio <span>Connexió sense protecció</span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">joan</span></span> <span>dt., 14/09/2021 - 11:54</span> <div class="w3-section field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-above"> <label class="field__label">Inconvenients</label> <div class="w3-bar-item field__item"><p>Les connexions sense protecció faciliten el rastrejament de la IP, la identificació que té el teu dispositiu, per tant és possible saber a quines webs et connectes, quins usuaris de xarxes socials uses, etc.</p></div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-alternatives field--type-entity-reference field--label-above"> <label class="field__label">Alternatives millors</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/tor" hreflang="ca">Tor</a></div> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/qubes-os" hreflang="ca"> Qubes OS</a></div> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/whonix" hreflang="ca">Whonix</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-relacionat field--type-entity-reference field--label-above"> <label class="field__label">Informació relacionada</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/tor" hreflang="ca">Tor</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-pregunta field--type-string-long field--label-hidden w3-bar-item field__item">Fas servir la teva connexió a Internet sense cap protecció com Tor, VPN, etc? O sigui, tal i com te la dona la teva companyia telefònica?</div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=23&amp;2=bookmark" token="IZ5MuFFLXl-aTgNAj06RNQ-TCoUe8nR71O3JsfnAhJk"></drupal-render-placeholder><drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=23&amp;2=resposta_negativa" token="8I4Qt5sMiW-K3YHxS1mC_Re4M9ZCQ3eOIjm5fHtqchs"></drupal-render-placeholder> Tue, 14 Sep 2021 09:54:09 +0000 joan 23 at https://privacitat.calbasi.net How Facebook Undermines Privacy Protections for Its 2 Billion WhatsApp Users https://privacitat.calbasi.net/node/22 <span>How Facebook Undermines Privacy Protections for Its 2 Billion WhatsApp Users </span> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">joan</span></span> <span>dl., 13/09/2021 - 02:09</span> <div class="w3-section field field--name-field-font field--type-link field--label-above"> <label class="field__label">Font</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="https://www.propublica.org/article/how-facebook-undermines-privacy-protections-for-its-2-billion-whatsapp-users">https://www.propublica.org/article/how-facebook-undermines-privacy-protections-…</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-relacionat field--type-entity-reference field--label-above"> <label class="field__label">Elements relacionats</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="/whatsapp" hreflang="ca">Whatsapp</a></div> </div> </div> Mon, 13 Sep 2021 00:09:26 +0000 joan 22 at https://privacitat.calbasi.net F-droid https://privacitat.calbasi.net/f-droid <span>F-droid</span> <div class="w3-section field field--name-field-que-es- field--type-text-with-summary field--label-above"> <label class="field__label">Què és?</label> <div class="w3-bar-item field__item"><p>Un repositori d'aplicacions lliures ( FLOSS) per Android, alternatiu al Play Store.</p></div> </div> <span><span lang="" about="/user/1" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">joan</span></span> <span>dl., 13/09/2021 - 01:50</span> <div class="w3-section field field--name-field-web field--type-link field--label-inline"> <label class="field__label">Web</label> <div class="field__items"> <div class="w3-bar-item field__item"><a href="https://f-droid.org/es/">https://f-droid.org/es/</a></div> </div> </div> <div class="w3-section field field--name-field-pregunta field--type-string-long field--label-hidden w3-bar-item field__item">Uses F-Droid?</div> <drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=20&amp;2=bookmark" token="KAjrdK51vFJQUIarDEa1KHV_YMmUzzcWfgHVgwFr6kI"></drupal-render-placeholder><drupal-render-placeholder callback="flag.link_builder:build" arguments="0=node&amp;1=20&amp;2=resposta_negativa" token="GliTGypvtr-t9j18-7f-dhUBgmQqr-Up8d86ofAcCIM"></drupal-render-placeholder> Sun, 12 Sep 2021 23:50:37 +0000 joan 20 at https://privacitat.calbasi.net